13 دی 1395
دبیر کمیسیون آموزش در گفت‌و‌گو با دانا خبر داد:

فشار ها و توصیه ها برای توقف تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان/ پای "ماشین سازی اراک" هم به تحقیق و تفحص باز شد/ رقم تخلف تاکنون به بیش از 12 هزار میلیارد رسیده؛ این رقم بالاتر هم می رود

فشار ها و توصیه ها برای توقف تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان/ پای
دبیر کمیسیون آموزش با بیان اینکه اعضای هیأت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مصمم هستند حقوق معلمان به آنها بازگردانده شود تصریح کرد: این فشارها و توصیه هایی که تا کنون شده است نتوانسته روی نتیجه تحقیقات تأثیری بگذارد.