5 شهریور 1395

فرهنگ جامعه از فرهنگ شهدا فاصله گرفته است

فرهنگ جامعه از فرهنگ شهدا فاصله گرفته است
صبح محلات_یک کارشناس مسائل دینی گفت: فرهنگ امروز جامعه ما به سمت مال اندوزی پیشرفته و  از فرهنگ ایثار، شهادت و از خود گذشتگی فاصله گرفته است.