11 اسفند 1397
وزیر ارشاد:

زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در کشور ضعیف است/سرانه سانتیمتری فضاهای فرهنگی کشور

زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در کشور ضعیف است/سرانه سانتیمتری فضاهای فرهنگی کشور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از کمبودهای اساسی ما در حوزه فرهنگ زیرساخت‌ها است، اکنون سرانه فضای فرهنگی در کشور ما سانتیمتری است.