9 بهمن 1392

امکان تحقق و عملیاتی کردن درآمدهای مالیاتی وجود ندارد

امکان تحقق و عملیاتی کردن درآمدهای مالیاتی وجود ندارد
علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی ابهاماتی را دربر دارد گفت: امکان تحقق و عملیاتی کردن درآمدهای مالیاتی وجود ندارد.