1 مرداد 1395

نماز جمعه قرارگاه فرهنگی شهر است/اقدامات آمریکا در جهت تضعیف کشورهای اسلامی و تامین امنیت رژیم صهیونیستی است/کشتار مسلمان کشمیر در راستای جلوگیری از قدرت گرفتن مسلمانان است/منافقیه با گره زدن سرنوشت خود به عربستان شکست خواهند خورد

نماز جمعه قرارگاه فرهنگی شهر است/اقدامات آمریکا در جهت تضعیف کشورهای اسلامی و تامین امنیت رژیم صهیونیستی است/کشتار مسلمان کشمیر در راستای جلوگیری از قدرت گرفتن مسلمانان است/منافقیه با گره زدن سرنوشت خود به عربستان شکست خواهند خورد
صبح محلات_امام جمعه محلات گفت: رهبر معظم انقلاب جایگاه اصلی و کارکرد اصلی نماز جمعه را تبدیل شدن به یک قرارگاه فرهنگی و هدایت هدایت ساماندهی فعالیتهای فرهنگی در سطح شهر میداند.