3 شهریور 1394

استقرار پایه نهم برای اولین بار در محلات / انتخاب رشته دانش‌آموزان در پایه نهم

استقرار پایه نهم برای اولین بار در محلات / انتخاب رشته دانش‌آموزان در پایه نهم
صبح محلات_رئیس آموزش و پرورش محلات گفت: پايه نهم در نظام جديد آموزش و پرورش امسال نخستين بار در مدارس محلات تشکيل مي شود. سال تحصيلي جديد با برخي تغييرات در کتب آموزشي و پايه هاي تحصيلي همراه خواهد بود و دوره آموزشی کتب جدید التألیف نیمه دوم شهریور