25 بهمن 1397
در نشست نقد و بررسی کتاب "تو شهید نمی‌شوی" عنوان شد

کتاب حاضر کتابی تک روایتی است/کتاب زندگی جهادی شهید بیضائی سال آینده منتشر خواهد شد

کتاب حاضر کتابی تک روایتی است/کتاب زندگی جهادی شهید بیضائی سال آینده منتشر خواهد شد
صبح محلات_نویسنده کتاب "تو شهید نمی‌شوی" گفت: کتاب زندگی شهدا به نوعی هویت انقلاب اسلامی و کتاب حاضر، کتابی تک روایتی و از طرف خودم بوده و در سال 98 کتاب جامع و چند روایتی در خصوص زندگی شهید با ماهیت جبهه مقاومت منتشر خواهد شد.
22 بهمن 1395

فراخوان اولین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان

فراخوان اولین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان
دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، اولین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان را برگزار می‌کند.
26 فروردین 1394

یاداشت/حرم و حرمت؛ از ادعا تا واقعیت

یاداشت/حرم و حرمت؛ از ادعا تا واقعیت
داشت بال در می آورد وقتی پدرش خبری به این مهمی را داد سفرحج عمره با خانواده آنهم در دوران نوجوانی یعنی هنوزبه سن تکلیف نرسیده، چه سعادتی است هرکسی که به او می رسید از او التماس دعای ویژه داشت. می گفتند: چون تو پاک هستی حتما دعایت در حق دیگران مستجاب