6 اسفند 1394

سردرگمی اصلاح طلبان استان مرکزی در چهار سوی کاندیداها

سردرگمی اصلاح طلبان استان مرکزی در چهار سوی کاندیداها
یکی از کاندیداها در پوسترهای تبلیغاتی اش، خود را اولین گزینه لیست ائتلاف اصلاح طلبان استان معرفی کرده است در حالیکه جایگاه محکمی در لیست این شورا ندارد.  
salamup.ir
nashrkhabar.ir
مجوز سایت
سایت شهود
کانال تلگرامی
تبلیغات