26 تیر 1396

فیلتر سایتها و کانال‌های فضای مجازی با دستور شخصی انجام نمی‌شود

فیلتر سایتها و کانال‌های فضای مجازی با دستور شخصی انجام نمی‌شود
دادستان کل کشور گفت: فیلتر سایت ها و کانال ها با دستور قضایی و یا تصویب کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می شود.
10 تیر 1396

برای فیلتر کانال‌های ضد انقلاب برخی از داخل کوتاهی می‌کنند

برای فیلتر کانال‌های ضد انقلاب برخی از داخل کوتاهی می‌کنند
دادستان کل کشور درباره فیلتر کانال‌های تلگرامی متخلف گفت: به وزارت ارتباطات اعلام می کنیم تا به مدیران این پیام رسان اعلام شود با این حال یک مقدار کوتاهی در داخل کشور است.