23 شهریور 1392

ثبت‌نام کاروان پیاده‌روی نجف تا کربلا برای اربعین حسینی آغاز شد

ثبت‌نام کاروان پیاده‌روی نجف تا کربلا برای اربعین حسینی آغاز شد
همزمان با دهه کرامت ثبت‌نام کاروان پیاده‌روی نجف تا کربلا برای اربعین حسینی به همت حرم شهدای گمنام کهف الشهدا آغاز شد.