6 بهمن 1395

کارگاه آموزشی توجیهی درس پژوهی و پروژه‌های علمی در محلات برگزار شد

کارگاه آموزشی توجیهی درس پژوهی و پروژه‌های علمی در محلات برگزار شد
کارگاه آموزشی توجیهی درس پژوهی و پروژه‌های علمی دانش‌آموزان با محوریت جشنواره جابربن حیان در هنرستان بانو امین برگزار شد.