11 اسفند 1397

کسب دانش فنی ارقام جدید گل شیپوری در محلات

کسب دانش فنی ارقام جدید گل شیپوری در محلات
مدیرگروه ژنتیک و به نژادی پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی گفت: نخستین بار در کشور محققان محلاتی به دانش فنی اصلاح و تولید رقم های جدید گل شیپوری گلدانی دست یافتند.  
4 آبان 1394

عکس/نمایشگاه گل های داوودی در محلات

عکس/نمایشگاه گل های داوودی در محلات
صبح محلات_گزارش تصویری از نمایشگاه گل داوودی محلات