25 مرداد 1394

پنجمین همایش اصناف استان در محلات برگزار می‌شود

پنجمین همایش اصناف استان در محلات برگزار می‌شود
صبح محلات_رئیس اداره صنعت معدن و تجارت محلات از برگزاری پنجمین همایش استانی روسای اتاق اصناف، روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی در محلات خبر داد.