3 بهمن 1392

محلات میزبان همایش ملی شهر"آیینه خورشدی" در دهه فجر خواهد بود

محلات میزبان همایش ملی شهر
رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی محلات: همایش ملی شهر با عنوان ˈآیینه خورشیدˈ دهه فجر امسال در این محلات برگزار می‌شود.