11 اسفند 1397

جزییات کامل وام ازدواج ۶۰ میلیونی ازدواج

جزییات کامل وام ازدواج ۶۰ میلیونی ازدواج
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه صف دریافت وام ازدواج در سال ۹۸ بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر است، گفت: شرایط ضامن نیز در پرداخت وام ازدواج تسهیل شده به گونه ای که اخذ یک ضامن معتبر و سفته کفایت می‌کند.