8 اسفند 1395

مجریان تحویل سال 96 چه کسانی هستند؟

مجریان تحویل سال 96 چه کسانی هستند؟
در این گزارش به چیدمان هفت سین نوروزی رسانه و مجریان انتخابی برای جشن تحویل سال بهار 96 اشاره شده است.
2 فروردین 1395

گزارش تصویری/سفره های هفت سین محلاتی ها و شاغلین سال تحویل

گزارش تصویری/سفره های هفت سین محلاتی ها و شاغلین سال تحویل
صبح محلات_گزارش تصویری از سفره های هفت سین نوروزی ارسالی توسط مخاطبان پایگاه خبری صبح محلات
1 فروردین 1395

گزارش تصویری/سفره های هفت سین(1)

گزارش تصویری/سفره های هفت سین(1)
صبح محلات_گزارش تصویری از سفره های هفت سین نوروزی ارسالی توسط مخاطبان پایگاه خبری صبح محلات