26 آبان 1393

همزمان با هفته بزرگ داشت کتاب:نمایشگاه کتاب در دانشگاه آزاد واحد محلات افتتاح شد

همزمان با هفته بزرگ داشت کتاب:نمایشگاه کتاب در دانشگاه آزاد واحد محلات افتتاح شد
به مناسبت هفته بزرگ داشت کتاب، نمایشگاهی شامل 1500 عنوان کتاب با موضوعات مختلف عمومی و دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات افتتاح شد.