6 آذر 1396

اگر این 15علائم هشدار دهنده را دارید، حتما آزمایش قند خون بدهید

اگر این 15علائم هشدار دهنده را دارید، حتما آزمایش قند خون بدهید
مشکلات قند خون آنقدر افزایش یافته که تبدیل به مساله ای عادی شده است. با این حال چون این مشکل به شدت شایع است، نباید آن را طبیعی انگاشت.