23 خرداد 1395

آغاز طرح قربالگری و سنجش نوآموزان در شهر محلات/ پیش بینی سنجش 730 نوآموزان برای ورود به مدارس

آغاز طرح قربالگری و سنجش نوآموزان در شهر محلات/ پیش بینی  سنجش 730 نوآموزان برای ورود به مدارس
آغاز طرح سنجش و قربالگری نو آموزان شهرستان محلات با پیش بینی افزایش 100 نفری دانش آموزان در شهر محلات آغاز شد