14 آبان 1396
در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

زنگ استکبارستیزی در محلات نواخته شد

زنگ استکبارستیزی در محلات نواخته شد
صبح امروز همزمان با سراسر کشور زنگ استکبار ستیزی در دبیرستان امام خمینی(ره) شهر محلات نواخته شد.
1 مهر 1396

سال تحصیلی با نواخته شدن زنگ یکی از مدارس توسط روحانی آغاز شد

سال تحصیلی با نواخته شدن زنگ یکی از مدارس توسط روحانی آغاز شد
سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با نواخته شدن زنگ یکی از مدارس تهران توسط رئیس جمهور آغاز شد.