24 شهریور 1395
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

عصر امروز نهمین نمایشگاه سنگ ساختمانی ایران افتتاح می شود

عصر امروز نهمین نمایشگاه سنگ ساختمانی ایران افتتاح می شود
صبح محلات_مدیر روابط عمومی نهمین نمایشگاه سنگ ایران گفت: نهمین نمایشگاه سنگ ساختمانی ایران_نیم ور عصر امروز(۲۴ شهریور) با حضور نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز خواهد کرد.