13 تیر 1394

برپایی نمایشگاه پیش گیری از اعتیاد در نگار خانه شفق محلات

برپایی نمایشگاه پیش گیری از اعتیاد در نگار خانه شفق محلات
همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات اقدام به برپایی نمایشگاه عکس و پوستر و توزیع بروشور و تراکت با موضوعات ارتباط با جوانان و نوجوانان ، آشنایی با مواد روان گردان و اثرات مخرب مواد افیونی کرد.