4 مرداد 1393

یکی از مهمترین دغدغه های دولت رفع مشکلات تولید و کمک به اقتصاد کشور است

یکی از مهمترین دغدغه های دولت رفع مشکلات تولید و کمک به اقتصاد کشور است
استاندار مرکزی در جمع فعالان اقتصادی بخش گل و گیاه و صنایع سنگ محلات گفت: یکی از مهمترین دغدغه های دولت رفع مشکلات تولید و کمک به اقتصاد کشور است.
4 مرداد 1393

دستور ویژه استاندار مرکزی برای پرداخت عوارض دولتی واحد های صنعتی در داخل استان

دستور ویژه استاندار مرکزی برای پرداخت عوارض دولتی واحد های صنعتی در داخل استان
مهندس مقیمی استاندار استان مرکزی گفت: واحد های صنعتی و معدنی استان مرکزی تنها 10 روز فرست دارند تا ساز و کار اداری برای پرداخت عوارض دولتی واحد های خود در استان را اصلاح کنند.
25 مهر 1392

پتانسیلی ویژه بخش معدن برای تحقق حماسه اقتصادی

پتانسیلی ویژه بخش معدن برای تحقق حماسه اقتصادی
مقیمی استاندار استان مرکزی: بخش معدن نقش ویژه‌ای در تحقق حماسه اقتصادی بازی می‌کند.
25 مهر 1392

اولین دستاورد حضور استاندار در محلات/حاشیه

اولین دستاورد حضور استاندار در محلات/حاشیه
در اولین حضور مهندس مقیمی استاندار استان مرکزی در محلات به وقوع پیوست.