1 شهریور 1392

فیگارو: ورود مخالفان مسلح اسد به داخل سوریه با پشتیبانی آمریکا

فیگارو: ورود مخالفان مسلح اسد به داخل سوریه با پشتیبانی آمریکا
با اعتراف فیگارو و همزمان شده ورود نیروهای آموزش دیده تروریست به خاک سوریه مشخص می شود طرح از پیش تعیین شده ای برای استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف دمشق وجود داشته است تا با متهم کردن دولت سوریه راه برای فشار بر اسد بیشتر هموار شود.