3 شهریور 1395

واکنش رسانه اصلاح طلب به عملکرد مدیریت سیاسی استان/نقصان مایه و شماتت همسایه؛داستان استاندار مرکزی در هفته دولت

واکنش رسانه اصلاح طلب به عملکرد مدیریت سیاسی استان/نقصان مایه و شماتت همسایه؛داستان استاندار مرکزی در هفته دولت
مدیر عالی استان با این‌که می‌دانست هفته‌ی دولتی خواهد آمد که باید بیلان کار دولت در استان به مردم ارایه گردد یا سفر رییس جمهور اتفاق خواهد افتاد که می‌بایست پروژه‌های در خور سفر برای افتتاح باشد، چرا به فکر این روزها نبود؟