5 مرداد 1399

آگهی مزایده اجاره املاک آموزش و پرورش شهرستان محلات (شماره 1)

آگهی مزایده اجاره املاک آموزش و پرورش شهرستان محلات (شماره  1)
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محلات در نظر دارد اجاره فضاهای ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده17/1886 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
24 اردیبهشت 1396

آگهی مزایده املاک جهت تشکیل مرکز پیش دبستانی

آگهی مزایده املاک جهت تشکیل مرکز پیش دبستانی
به اطلاع عموم می رساند مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محلات در نظر دارد تعدادی از املاک خود را جهت تشکیل مرکز پیش دبستانی از طریق مزایده به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.