15 شهریور 1399

آغاز سال تحصیلی جدید با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در شهرستان محلات

آغاز سال تحصیلی جدید با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در شهرستان محلات
همزمان با سراسر کشور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور جمعی از مسئولین در دبستان حاج روح الله کاظمیان روستای نخجیروان نواخته شد.