15 فروردین 1396

متخلفان انتخاباتی شایستگی حضور در پارلمان محلی را ندارند/گزارش تخلفات به هیئت نظارت رسیده است

متخلفان انتخاباتی شایستگی حضور در پارلمان محلی را ندارند/گزارش تخلفات به هیئت نظارت رسیده است
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان مرکزی گفت: متخلفان انتخاباتی شایستگی حضور در پارلمان محلی را ندارند.
15 فروردین 1396

دو هشدار جدی و یک مخالفت صددرصدی/قوه قهریه در انتظار متخلفان

دو هشدار جدی و یک مخالفت صددرصدی/قوه قهریه در انتظار متخلفان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی مهمترین اقدام سال جاری این اداره کل را رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا، وضعیت حیات وحش و هشدار جدی به دو گروه متخلف در بخش محیط زیست استان و برخورد قاطع با این دو گروه عنوان کرد.