21 شهریور 1396

تانکر حمل سوخت در محور قوچان مشهد منفجر شد/ جزییاتی از هویت قربانیان

تانکر حمل سوخت در محور قوچان مشهد منفجر شد/ جزییاتی از هویت قربانیان
یک دستگاه تانکر حمل سوخت در کیلومتر ۱۵ محور قوچان مشهد دچار سانحه شد.