14 اردیبهشت 1396

قبور مطهر شهدای فرهنگی محلات گلباران شد

قبور مطهر شهدای فرهنگی محلات گلباران شد
صبح امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه جمعی از فرهنگیان با حضور در گلزار شهدای محلات قبور مطهر شهدای فرهنگی را گلباران کردند.