7 آذر 1397

روال استیضاح رئیس مجلس چگونه است؟

روال استیضاح رئیس مجلس چگونه است؟
به موجب ماده ۲۶ آیین نامه مجلس هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می‏‌توانند طی تقاضای کتبی باامضای حداقل ۲۵نفر اعتراض کنند.  
salamup.ir
nashrkhabar.ir
salamup.ir
nashrkhabar.ir
nashrkhabar.ir