31 فروردین 1398
رئیس بنیاد شهید محلات؛

نسل جوان کشور توانایی درخشش و نخبه شدن را دارند

نسل جوان کشور توانایی درخشش و نخبه شدن را دارند
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان محلات گفت: نوجوانان و جوانان کشور توانایی درخشش و نخبه شدن را دارند و این مستلزم داشتن هدف و انگیزه قوی در آنهاست.