20 تیر 1396

غربی ها تروریسم را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده اند

غربی ها تروریسم را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده اند
دادستان کل کشور گفت: در سطح بین المللی و از نگاه کشورهای غربی به خصوص آمریکا در جهان، تروریسم بد و تروریسم خوب داریم که مایه تاسف است.
salamup.ir
nashrkhabar.ir
مجوز سایت
سایت شهود
کانال تلگرامی
تبلیغات