17 بهمن 1397

ناکامی غارتگران میراث فرهنگی و آثار باستانی در سرعت عمل پلیس شهرستان محلات

ناکامی غارتگران میراث فرهنگی و آثار باستانی در سرعت عمل پلیس شهرستان محلات
صبح محلات_فرماندهی انتظامی محلات گفت: در عملیات ماموران انتظامی شهرستان محلات 6 نفر اعضای باند حفاری غیر مجاز در يكي ازمناطق تاريخي این شهرستان دستگیر شدند.