24 اسفند 1395

اکثر آسیب‌های اجتماعی مربوط به بی‌سوادی و عدم آگاهی است

اکثر آسیب‌های اجتماعی مربوط به بی‌سوادی و عدم آگاهی است
شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان محلات با حضور معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان مرکزی در فرمانداری شهرستان محلات تشکیل شد.