5 مهر 1396

بسیج ظرفیت زیادی در دل خود دارد که باید از آن استفاده کرد

بسیج ظرفیت زیادی در دل خود دارد که باید از آن استفاده کرد
فرمانده کل ارتش گفت: بسیج کلید حل بسیاری از معماهای ماست و ظرفیت زیادی در دل خود نهفته دارد که باید از آن استفاده کرد.