9 بهمن 1392

اهداي هفتاد و يك ميليون ريالي دانش‌آموزان و فرهنگيان محلات جهت بازسازی عتبات عالیات

اهداي هفتاد و يك ميليون ريالي دانش‌آموزان و فرهنگيان محلات جهت بازسازی عتبات عالیات
دانش آموزان و فرهنگيان شهرستان محلات مبلغ 71 ميليون ريال وجه نقد جهت كمك به بازسازي عتبات عاليات اهدا نمودند.