22 اسفند 1396

برگزاری مسابقات زورخانه ای قهرمانی کشور در محلات+عکس

برگزاری مسابقات زورخانه ای قهرمانی کشور در محلات+عکس
صبح محلات-مسابقات هنرهای فردی زورخانه ای قهرمانی کشور 20 لغایت 22 اسفند ماه 96 در سالن فتح المبین شهرستان محلات برگزار شد.