22 تیر 1399
حجت الاسلام والمسلمين دکتر مهدی ربانی:

مسئله حجاب هم یک ارزش هم واجب الهی و هم قانون و در جهت حفظ کرامت زن است.

مسئله حجاب هم یک ارزش هم واجب الهی و هم قانون و در جهت حفظ کرامت زن است.