16 تیر 1394

بزرگترین شهرک ماهی‌های زینتی کشور با 10 میلیارد ریال اعتبار در محلات احداث خواهد شد/اشتغال مستقیم 300 نفری در شهرک ماهی‌های زینتی محلات

بزرگترین شهرک ماهی‌های زینتی کشور با 10 میلیارد ریال اعتبار در محلات احداث خواهد شد/اشتغال مستقیم 300 نفری در شهرک ماهی‌های زینتی محلات
صبح محلات_شهرک تولیدی ماهی‌های زینتی شهرستان محلات در زمینی به مساحت 10 هکتار و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال راه اندازی خواهد شد.