16 آذر 1396

پلیس در جستجوی قاتل دامدار و چوپان محلاتی/تنها شاهد ماجرا هم‌اکنون در بیمارستان است

پلیس در جستجوی قاتل دامدار و چوپان محلاتی/تنها شاهد ماجرا هم‌اکنون در بیمارستان است
صبح محلات_فرماندهی انتظامی شهرستان محلات از شناسایی قاتل دامدار و چوپان محلات خبر داد.
15 آذر 1396

شناسایی قاتل دامدار و چوپان محلاتی

شناسایی قاتل دامدار و چوپان محلاتی
صبح محلات_فرماندهی انتظامی شهرستان محلات از شناسایی قاتل دامدار و چوپان محلات خبر داد.