29 تیر 1394

تکرار قصه سیل مازندران؛ آخرین اخبار سیل مازندران/ از مفقودی کوهنوردان تا برق گرفتگی

تکرار قصه سیل مازندران؛ آخرین اخبار سیل مازندران/ از مفقودی کوهنوردان تا برق گرفتگی
مفقود شدن ۱۰ کوهنورد ایرانی و خارجی، بسته بودن محورهای اصلی و ورودی استان، برق گرفتگی یک نفر در سلمانشهر و آبگرفتگی واحدهای مسکونی و روستایی آخرین اخبار سیل مازندران است.