8 بهمن 1392

فرماندهی سپاه ناحیه محلات برنامه های دهه فجر را تشریح کرد

فرماندهی سپاه ناحیه محلات برنامه های دهه فجر را تشریح کرد
فرمانده سپاه ناحیه محلات برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان محلات را تشریح کرد.
30 شهریور 1392

اعزام کاروان راهیان نور محلات به مناطق عملیاتی غرب کشور

اعزام کاروان راهیان نور محلات به مناطق عملیاتی غرب کشور
کاروان راهیان نور شهرستان محلات به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شد.
30 شهریور 1392

فرماندهی سپاه ناحیه محلات برنامه های هفته دفاع را تشریح کرد

فرماندهی سپاه ناحیه محلات برنامه های هفته دفاع را تشریح کرد
فرمانده سپاه ناحیه محلات برنامه های هفته دفاع در شهرستان محلات را تشریح کرد.