6 مهر 1393

معرفی سرپرست فرمانداری محلات به روایت سایت فرمانداری این شهرستان+عکس

معرفی سرپرست فرمانداری محلات به روایت سایت فرمانداری این شهرستان+عکس
در حالی که حدود یک هفته از انتصاب "سید احمد سجادی" به عنوان سرپرست فرمانداری محلات میگذرد همچنان عکس "غلامعلی یارمحمدی" در بخش معرفی فرماندار محلات باقی مانده است.