26 دی 1396
ربیعی مطرح کرد؛

یک ابهام مهم در حادثه سانچی/ اقدامات چین و ژاپن قابل قبول بود

یک ابهام مهم در حادثه سانچی/ اقدامات چین و ژاپن قابل قبول بود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که یکی از ابهامات در حادثه برای سانچی این است که چرا این نفتکش علامتی به کشتی چینی نداد.