9 اردیبهشت 1398

استقرار هیأت نمایندگی سازمان بازرسی در محلات

استقرار هیأت نمایندگی سازمان بازرسی در محلات
استقرار هیأت نمایندگی سازمان بازرسی کل کشور در مرکز آموزش عالی محلات.
20 مهر 1396

واکنش سازمان بازرسی کل کشور به نامه عجیب شهردار رشت به خودش

واکنش سازمان بازرسی کل کشور به نامه عجیب شهردار رشت به خودش
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهردار رشت خانه شخصی داشته و نمی‌تواند از خانه سازمانی استفاده کند.
17 شهریور 1392

منتظر بازگشت پرونده مهدی هاشمی از دادسرا هستیم

منتظر بازگشت پرونده مهدی هاشمی از دادسرا هستیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرونده مهدی هاشمی در دادسراست و ما منتظر بازگشت پرونده از دادسرا هستیم.
پر بحث ترین ها