28 آذر 1397

میانگین تولید چغندرقند محلات بیشتر از شاخص کشوری است

میانگین تولید چغندرقند محلات بیشتر از شاخص کشوری است
مدیر جهاد کشاورزی محلات گفت: تولید چغندر قند در این شهرستان نسبت به میانگین کشوری 10 تن بیشتر است و این خطه در تولید این محصول مزیت دارد.