27 فروردین 1398

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی؛ امید واهی برای ساماندهی بازار

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی؛ امید واهی برای ساماندهی بازار
تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که در شرایط فعلی، ابزارهای قانونی کارآمد در اختیار دولت برای ساماندهی امور و تنظیم بازار وجود دارد؛ ابزارهایی که دولت نسبت به آن‌ها بی‌توجه است.  
26 اسفند 1393

دوشنبه بازار محلات، تهدید یا فرصت/مردم: قیمت مناسب دلیل اصلی استقبال از دوشنبه بازار است

دوشنبه بازار محلات، تهدید یا فرصت/مردم: قیمت مناسب دلیل اصلی استقبال از دوشنبه بازار است
در حالی که بازار شب عید محلات از رونق خوبی برخوردار نیست و کسبه علت اصلی آن را وجود دوشنبه بازار می‌دانند، اما مردم گرانی در بازار را علت اصلی رغبت خود به خرید از دوشنبه بازار عنوان می‌کنند.