17 دی 1396

کشف حجاب یا منع حجاب؟/ مروری تاریخی بر مواجهه ایران با نامستوری

کشف حجاب یا منع حجاب؟/ مروری تاریخی بر مواجهه ایران با نامستوری
پروژه کشف حجاب از پیش از دوران مشروطه آغاز شد و برخی جریانات از قبیل بابیت و بهاییت آن را ترویج کردند. روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ روز منع حجاب است که به اشتباه روز کشف حجاب نامیده شده است.  
24 دی 1392

رضاخان آسوده بخواب ما بدحجاب ها بیداریم !!/ تصاویر

رضاخان آسوده بخواب ما بدحجاب ها بیداریم !!/ تصاویر
حربه دشمن برای عوض کردن جای ارزشهای انقلابی، با ضد ارزشها شروع شده و برای همین است که امر به معروف نمودن های ما راه به جایی نمیبرد و آمران ما از خاطیان کتک می خورند.
salamup.ir
nashrkhabar.ir
مجوز سایت
سایت شهود
کانال تلگرامی
تبلیغات