10 اسفند 1395

راهیابی هنرجویان محلاتی به مرحله استانی مسابقات علمی عملی هنرستان‌ها

راهیابی هنرجویان محلاتی به مرحله استانی مسابقات علمی عملی هنرستان‌ها
پس از برگزاری بخش تئوری مسابقات علمی عملی و علمی کاربردی هنرستان 19 نفر از هنرجویان محلاتی موفق شدند به مرحله استانی این آزمون راه یابند.